Avatar

amir2233

تاریخ عضویت : فرو -۶۲۱


فیلم های مورد علاقه amir2233

فیلمی در لیست علاقه مندی خود ندارد

آخرین نظرات amir2233

Avatar
چرا دیبا دیگه بروز نمیشه
2020-03-11 10:28:07
مشاهده پست
Avatar
خدایا شکرت بنزین هم با تلاش فراوان و فداکاری های بزرگ مردان دولت گرون شده از این بهتر نمیشه
2019-11-16 13:28:38
مشاهده پست
Avatar
دمت گرم
2019-11-15 16:05:56
مشاهده پست
Avatar
در ضمن خودت غلط کردی با جد و ابادت
2019-11-15 14:53:13
مشاهده پست
Avatar
مرتیکه نفهم اگه از این نظام و انقلاب مسخرتون نیست از چیه هان؟؟ همین انقلابتون داره سایتا رو فیلتر می کنه چرا یکم مغزت کار نمی کنه همین نظام و انقلابتون داره مال مردم رو می خوره همین انقلابتون داره ماله بیت المالی که برای مردمه دو دستی تقدیم کشورای عقب مونده می کنه همین انقلابتون داره اجازه مفد خوری به اخوند ها رو میده همین انقلابتون داره به موی و دماغ مردم گیر میده ولی به اختلاص گرا هیچی نمی گه اگه بستت نیست بگو تا بی نهایت برات بگم
2019-11-15 14:51:03
مشاهده پست
Avatar
اینها از ثمرات انقلاب اسلامیه
2019-11-15 09:21:06
مشاهده پست
Avatar
آه ایران شکل یک زندان شده است در غل و زنجیرها ویران شده است کوچه ها تاریک و تار از هر طرف صف به صف آخوندهای بی شرف شهر قم ام القرای صیغه ها دختران را میدهد درس خدا با کره ها ساعتی از صد هزار پشت منبر حجره ای تاریک وتار آه ایران شکل گورستان شده است کشوری با درد بی پایان شده است دکترای فلسفه از لنگرود می فروشد کلیه در صبح زود آیت الله ها پس دیوار کج روز و شب مشغول دربحث فرج خیل رمالان سر بازارها مریم زیبا شده بر دارها عاشقان را هر کجا سر می زنند با قمه الله و اکبر می زنند جای نان بر سفره قرآن میدهند با شکنجه درس ایمان میدهند در قفس هاشان پرستوها پُرند رهبرانش نیمه شب خون میخورند جشنها بر پا شود در هر دیار با کباب بره بعد از سنگسار بی پناهان شهر ها جان میدهند بوی گُه عمامه داران میدهند آه ایران شیر در زنجیرها حافظ خورشید با شمشیرها
2019-11-15 08:10:30
مشاهده پست
Avatar
" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! " ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ ﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟ ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟ ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟ ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟ ﺧﺮ ﺩﻭﺭ ﺯ ﻗﯿﻞ ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺭﻭ ﺯﺩﻧﺶ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺖ ﺯ ﺧﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﺰﻭﯾﺮ ﻭ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ...!!!!!)
2019-11-08 08:18:43
مشاهده پست
Avatar
الان که قبول شده و ما هم دیدیم
2019-11-08 06:49:25
مشاهده پست
Avatar
فکر کنم شما هنوز تو باغ نیستی ها برو یه تحقیقی بکن بعد بیا همچین حرفی بزن
2019-11-08 06:48:03
مشاهده پست
Avatar
مغول بکشت و سکندر بسوخت و عرب غارت کرد نکرد انچه که ملا هر سه یکجا کرد
2019-11-06 16:32:01
مشاهده پست
Avatar
استاد دوبلاژ ایران یکی از الماس های دوبلاژمون رو از دست دادیم کسی که صداش مثه استاد حسین عرفانی نایاب بود استاد بیژن علی محمدی از بین ما رفتن خداوند روحشون رو شاد کنه و همیشه صدای ایشون در قلب ما هست چه صدایی از بین ما رفت
2019-11-06 16:30:28
مشاهده پست
Avatar
مگه من گفتم الان سروده اخه گفتم شامل الان هم میشه
2019-11-05 15:58:45
مشاهده پست
Avatar
این ﺷﻌﺮ ﺍﯾﺮﺝ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﭼﻘﺪﺭ امروز آﺷﻨﺎﺳﺖ! ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺑﺴﭙﺮﺩﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺳﻢ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩ ؟ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﭙﺎﻭﻝ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﻭ ﺑﯿﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ! ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﻭ ﻧﻮﺍ ﺑﻮﺩ . ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﯿﻢ ﺩﺭﯾﻐﺎ ... ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ ! ﺍﯾﮑﺎﺵ ﺩﺭ ﺩﯾﺰﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺣﯿﺎ ﺑود
2019-11-04 18:39:38
مشاهده پست
Avatar
دلم می خواد به این امثال بهرام بگم که ریدم دهنتون که ایران عزیز ما رو با افکار پوچتون نابود کردین برو یه نگا به خیابونا بنداز ببین مردم واسه روزی حلال تا کمر خم شدن تو سطل اشغال برو اونا رو ببین بعد زر بزن مغز یخی
2019-11-04 18:32:49
مشاهده پست
Avatar
عجب یعنی تا این حد پیش رفتن
2019-11-04 18:27:43
مشاهده پست
Avatar
پیدا کردی به منم بگو
2019-11-04 17:27:53
مشاهده پست
Avatar
تا کی باید این نظام لعنتی رو تحمل کنیم 40 سال مردم رو بی چاره کردن جامعه طبقاتی درست کردن فقر رو گسترش دادن و بی چارمون کردن خدا لعنتشون کنه به خدا قسم من خودم مسلمانم و شیعه هم هستم اینو گفتم فکر نکنید هرکس مخالف نظامه یعنی کافره بابا من دیگه خسته شدم
2019-11-04 17:27:27
مشاهده پست
Avatar
امکان دوبله این سریال هست
2019-07-05 12:59:01
مشاهده پست
Avatar
دوست عزیز دیبا مسئول دوبله شدن یا نشدن نیستش انقدر نگید
2019-07-04 05:23:40
مشاهده پست
Avatar
چرا؟؟؟
2019-07-03 12:40:17
مشاهده پست
Avatar
ببخشید شما چه فکری کردی که به استاد توهین می کنی
2019-07-03 12:39:59
مشاهده پست
Avatar
به نظرم صدای استاد منوچهر والی زاده برا شزم مناسب تر بود
2019-07-03 10:37:48
مشاهده پست
Avatar
فکر کنم رکورد بد ترین فیلم دنیا رو تونست بزنه
2019-07-03 10:30:32
مشاهده پست
Avatar
دوستان اگه میشه لینک اینیستاگرام شیلا آژیر رو بگید با هاش کار دارم
2019-07-03 10:27:17
مشاهده پست
Avatar
یعنی یه جوری حساب کردی که انیشتین هم نمی تونه حساب کنه دمت گرم
2019-07-03 10:25:51
مشاهده پست
Avatar
انگاری دوبلور ها تخته گاز رو گرفتن و فقط میگن بزاریم دوبله شه صدای منتقدا در نیاد دارن تو دوبله عجله می کنن صدا ها زیادی تکراری شده تا جایی که یه نفر صدای پنج نفر رو در میاره انتظار نداشتم انقدر بی کیفیت این فصل رو دوبله کنن
2019-07-03 06:43:22
مشاهده پست
Avatar
غلط کردم فقط یه سوال پرسیدم 11 جواب گزاشتید واقعا مرسی
2019-07-02 12:11:56
مشاهده پست
Avatar
با بهترین گویندگان ایران دوبله شده چطوری پیداش نکردی؟؟
2019-07-01 11:59:24
مشاهده پست
Avatar
با مسیح موفقم
2019-07-01 11:56:08
مشاهده پست
Avatar
دوستان ایا شزم در انتقام جویان 2019 حضور داره ؟؟؟
2019-07-01 11:55:17
مشاهده پست
Avatar
مافیای لایک شدی
2019-07-01 11:53:47
مشاهده پست
Avatar
دوستان دنبال یه فیلمی هستم که فقط داستانش تو ذهنمه اگه میشه کمک کنید داستانه زامبی هایی که درمان شدن کسی می دونه اسم فیلم چیه ممنون میشم کمک کنید
2019-07-01 11:51:03
مشاهده پست
Avatar
دوست عزیز به دلیل غش های زیاد تو سینما دارن کم کم جا های ترسناک رو کم می کنن و رو داستان فیلم تمرکز می کنن
2019-07-01 11:50:03
مشاهده پست
Avatar
هنوز تازه فیلم وارد سینمای امریکا شده حد اکثر یک ماه طول می کشه تا کیفیت مناسب بیاد
2019-07-01 10:40:10
مشاهده پست
Avatar
بالا خره بعد از یه ماه دوبله اومد واقعا به دوبلور های عزیزمون خسته نباشید میگم
2019-07-01 10:17:50
مشاهده پست
Avatar
2020
2019-07-01 10:16:59
مشاهده پست
Avatar
از نظر من فیلمه بدی نبودش ولی می تونست بهتر از این باشه شما رو نمی دونم ولی من ازش لذت بردم در ضمن اون پسره که دوست شزمه تو فیلم ایت بازی کرده درسته؟
2019-06-30 07:32:07
مشاهده پست
Avatar
موجودات فضایی که اینا در موردش حرف می زنن چیز جدیدی نیست اسم موجودات فضایی در واقع جن هستش که اینا بهش می گن موجودات فضایی اگه تو فیلم دیده باشید چند تا از نماد های احضار شیاطین توش پیدا می کنید
2019-06-30 07:26:34
مشاهده پست
Avatar
عروسک بازلایتیر واقعی یک میلیون و هفت صد هزار تومنه هرکی خرید عکس هاشو واسه ما هم بفرسته
2019-06-30 05:10:12
مشاهده پست
Avatar
متاسفانه امتیازش به 6.7 رسیده واقعا نمیدونم به چه علته
2019-06-29 10:33:09
مشاهده پست
Avatar
به نظرم بهتر بود کاگردانش جیمز وان باشه اخه چرا همچین فیلمه خوبیو نمیدن جیمز وان کارگردانی کنه امتیازش نسبت به قسمت قبل افت داشته هر موقع یه فیلم ترسناکی که این همه طرفدار داره رو میدن یکی دیگه کارگردانی کنه (مثله راهبه) می زنن همه چیو به هم میریزن
2019-06-29 09:27:37
مشاهده پست
Avatar
من که دیدمش یاد راهبه افتادم
2019-06-29 09:23:56
مشاهده پست
Avatar
ژانر خیانت
2019-06-28 09:56:59
مشاهده پست
Avatar
انابل 3 تونست امتیاز 7 رو نسیب خودش کنه واسه یه فیلم ترسناک امتیاز 7 امتیاز خیلی خوبیه
2019-06-27 13:39:25
مشاهده پست
Avatar
مطمئنن فروزن 2 امتیاز بالاتری نسبت به اسباب بازی ها می گیره
2019-06-27 13:32:30
مشاهده پست
Avatar
انیمیشن فروزن 2 چرا هستش
2019-06-27 13:32:02
مشاهده پست
Avatar
دمت گرم
2019-06-27 13:29:56
مشاهده پست
Avatar
دوستان امکان داره این فیلم دوبله شه
2019-06-27 11:31:04
مشاهده پست
Avatar
ببینید کِی گفتم وقتی انابل بیاد تو صدر جدول می مونه
2019-06-26 13:11:06
مشاهده پست
Avatar
یک دنیا ممنون
2019-06-25 09:35:18
مشاهده پست
Avatar
دوستان یه چندتا فیلم ترسناک که توش نوجوون های 12 ساله بازی کردن معرفی کنین مرسی ترسناک هم نشد عیب نداره فیلم هایی که تو نوجوون ها بازی می کنن و ارزش دیدن رو داره معرفی کنین ممنون میشم
2019-06-25 07:50:42
مشاهده پست
Avatar
پیشنهاد من به شما انیمه Yakusoku no Neverland که یکی از فوق العاده ترین انیمه هایی بود که من تا به حال دیده بودم بر اساس تجربه چهار سالم از دیدن انیمه این انیمه ای که بهت معرفی کردم فوق العاده تر از هر انیمه ایی بود که دیدم باید بگم من که علاقه ای به مانگا نداشتم و دوست داشتم داستان رو از انیمه دنبال کنم به دیدن یک قسمت از این انیمه رفتم کل مانگاش رو یه روزه خوندم داستان یکی از راز الود ترین داستان های دنیاست
2019-06-25 07:14:16
مشاهده پست
Avatar
ممنونم بات پیشناهداتت
2019-06-25 07:02:38
مشاهده پست
Avatar
شاید روانی بوده
2019-06-25 06:58:58
مشاهده پست
Avatar
در مورد این فیلم باید بگم تا نصفه فیلم داستان خوبی داشت ولی اخرش بی مفهموم و مسخره تموم شد واسه یه بار دیدن بد نیستش
2019-06-25 06:58:33
مشاهده پست
Avatar
دوستان خواهشا اگه کسی اطلاع داره بگه چرا یه ماهه هنوز دوبله قسمت بعد نیومده ممنون میشم جواب بدید
2019-06-23 17:07:26
مشاهده پست
Avatar
داداش دمت گرم عجب شاعری هستی
2019-06-23 17:06:43
مشاهده پست
Avatar
لطفا دوبله سورن رو قرار بدید ممنونم
2019-06-23 12:25:31
مشاهده پست
Avatar
کاملا اشتباه کنی
2019-06-23 12:21:35
مشاهده پست
Avatar
این رو سورن دوبله کرده دوستان
2019-06-23 12:19:52
مشاهده پست
Avatar
پس چرا ایران نمی تونه به اون گرافیک برسه
2019-06-23 09:37:15
مشاهده پست
Avatar
خیلی بامزه ایی بابا مردم از خنده
2019-06-23 09:36:22
مشاهده پست
Avatar
انیمیشن خوبی بود گرافیک و کیفیت فوق العاده ایی داشت فکر کنم به خاطر داستان تکراری امتیازش پایین شده ولی ارزش یه بار دیدن رو داره
2019-06-22 17:05:43
مشاهده پست
Avatar
کلاس چندی عمو؟
2019-06-21 12:13:27
مشاهده پست
Avatar
احسنت حاج اقا دمه شما گرم اخوند به شما میگن مسلط به زبان انگلیسی واقعا احسنت
2019-06-21 12:10:10
مشاهده پست
Avatar
یکی بگه کیفیت بلوری چه زمانی میاد
2019-06-21 05:09:31
مشاهده پست
Avatar
داداش بگو زیرنویسش رو از کجا اوردی ما هم ببینیم
2019-06-20 10:01:43
مشاهده پست
Avatar
من موندم چرا باید همچین فیلمی که انقدر امتیازش پایینه دوبله شه
2019-06-20 08:37:47
مشاهده پست
Avatar
دوستان یه چندتا فیلم معمایی جنایی خوب کره ایی معرفی کنین ممنون
2019-06-16 10:43:56
مشاهده پست
Avatar
دوستان خواهشا یه چندتا فیلم کره ایی تو سبک معمای جنایی عالی معرفی کنین خیلی ممنون میشم
2019-06-16 10:43:04
مشاهده پست
Avatar
غم انگیز و بسیار زیبا ارزش صد بار دیدن رو داره
2019-06-16 08:06:34
مشاهده پست
Avatar
ممنونم که معرفی میکنین دمتون گرم
2019-06-15 11:51:42
مشاهده پست
Avatar
اشتباه می کنی این فیلم داره میگه اگه موجودات فضایی به زمین بیاد این اتفاق ها ممکنه بیفته در واقعا داره با واقعیت ترکیبش می کنه بهتر اول یه نگاه به امتیازش بندازی بعد یه چیزی بگی
2019-06-11 14:23:28
مشاهده پست
Avatar
اول بهتره خودت فیلم رو یه بار با دوبله ببینی بعد زر بزنی دوبلور های ما این فیلم رو با بهترین نحو دوبله کردن در ضمن بهتر از اون زبان انگلیسی مسخرس
2019-06-11 14:20:03
مشاهده پست
Avatar
اره همون بود
2019-06-11 14:04:07
مشاهده پست
Avatar
این عروسکه شبیه اون عروسکی بود که می گفت پشتم گرمه
2019-06-11 10:51:54
مشاهده پست
Avatar
به نظر من که فیلمه خیلی خوبی بود ارزش یکبار دیدن رو داره دوستان می تونید دانلودش کنید
2019-06-11 10:51:09
مشاهده پست
Avatar
کله حرفی که میکاسا تو هر قسمت می زنه اینه : ارن بریم
2019-06-10 11:46:10
مشاهده پست
Avatar
دوبله هم اومده قرار بدید
2019-06-10 11:11:49
مشاهده پست
Avatar
برا همه مهمه
2019-06-10 10:42:11
مشاهده پست
Avatar
دوستان این یارو که تو پوستر فیلمه همونی نیست که تو قطار بوسان بازی کرده ؟؟
2019-06-10 10:41:09
مشاهده پست
Avatar
داداش خواهشا یه خطر اسپویل بنویس
2019-06-10 10:38:46
مشاهده پست
Avatar
باشه امید جون
2019-06-07 09:13:06
مشاهده پست
Avatar
تنها نکته مثبتی که این فیلم داشت اینه که صحنه غیر اخلاقی نداره
2019-06-04 10:53:00
مشاهده پست
Avatar
کیفیت وب دی ال چه زمانی منتشر میشه
2019-06-04 09:17:14
مشاهده پست
Avatar
داداچ انقدر حرص نخور برات بده البته هرچی که از احضار گفتی کمه بازم بگو
2019-06-04 09:16:50
مشاهده پست
Avatar
چجوری یه پوشه اسپویلر درست کردی تو رو خدا بگو
2019-06-04 09:13:50
مشاهده پست
Avatar
جیمز وان تو کارش بی نظیره و مطمئنن انابل 3 یکی از بهترین فیلم ترسناک تو تاریخ خواهد شد همچنان برای این فیلم بی نظیر منتظریم
2019-06-04 09:11:23
مشاهده پست
Avatar
قسمت 18 خیلی عالی و یه پیش نمایش واسه قسمت بعد بی نهایت واسه قسمت بعد منتظرم
2019-06-03 14:10:20
مشاهده پست
Avatar
می تونی از سایت انیمه لیست دانلود کنی
2019-06-03 14:09:37
مشاهده پست
Avatar
دوبله واقعا عالی بود به خانوم سارا جامعی خسته نباشید می گم به این میگن یه دوبله حرفه ایی و بی نقص صدا ها اصلا تکراری نیست و کوچکترین شخصیت توی انیمیشن رو یه نفر می گه
2019-06-03 10:48:33
مشاهده پست
Avatar
کل فیلم فقط داشت زن ها رو لخت نشون می داد و باید بگم همینش باعث شده امتیاز بالا بگیره و گرنه چیز چندان جذابی نیست
2019-06-02 12:35:16
مشاهده پست
Avatar
ارزش یه بار دیدن رو داره
2019-06-01 08:43:43
مشاهده پست
Avatar
داداش عکس پروفایلت منو کشته
2019-05-30 14:20:56
مشاهده پست
Avatar
داداش اگه اعتراض داری همون بزار 21 خرداد دانلود کن
2019-05-30 08:59:03
مشاهده پست
Avatar
اینها یکی از الماس های دوبلاژ ایرانن قدرشون رو بدونیم که اگه اینا نباشن ما باید به لالایی های شبکه پویا گوش بدیم
2019-05-30 08:15:57
مشاهده پست
Avatar
دوستان این دوبله ارزش دانلود رو داره می تونید با خیال راحت دانلود کنید
2019-05-30 08:13:18
مشاهده پست
Avatar
چرا به دوبله توهین می کنی عزیز اگه از دوبله خوشت نیومد توهین نکن می تونی بگی می تونستن بهتر از این دوبله کنن هرگز به دوبلاژ ایران حتی اگه بد هم باشه توهین نکن دوبلور های عزیز ما از عمرشون واسه دوبله میزارن تا تو نفهم لذت ببری
2019-05-30 08:06:06
مشاهده پست
Avatar
دوستان همه چیز گفتید به غیر از اینکه فیلم ارزش دیدن داره یا نه
2019-05-30 07:51:35
مشاهده پست
Avatar
داداش یه لطفی کن بگو چجوری یه پوشه اسپویلر درست کردی
2019-05-30 07:50:08
مشاهده پست
Avatar
قسمت دوم این فیلم هم قراره ساخته شه
2019-05-30 06:36:40
مشاهده پست
Avatar
اخرش خیلی غم انگیز بود اشکم در اومد
2019-05-30 06:35:30
مشاهده پست
Avatar
دوستان هری پاتر ادامه داره و به صورت کتابه پیشنهاد می کنم بخونیدش داستان خیلی فوق العادست اسم کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شدست یه اسپویل کوچولو واسه اینکه برید بخونیدش می کنم داستان در مورد پسر ولمدمورد هستش و هری پاتر 37 سالشه
2019-05-30 06:34:17
مشاهده پست
Avatar
هری پاتر هیچ وقت تکرار شدنی نیست 200 بار این کالکشن زیبا رو دیدم و هیچ وقت برام تکراری نشد ای کاش هری پاتر و فرزند نفرین شده رو هم بسازن خیلی حیفه
2019-05-30 06:31:49
مشاهده پست
Avatar
داداچ احضار یکی از بهترین فیلم هایی بود که من تا به حال دیدم وقتی میگی خوشم نیومد یعنی علاوه بر اینکه خودت رو خیس کردی به خودت هم ریدی مجموعه احضار اولین فیلم های ترسناکی هستن که تو سایت imdb بهترین امتیاز رو اوردن
2019-05-30 06:27:19
مشاهده پست
Avatar
خیلی غم انگیزه اشکتونو در میاره
2019-05-28 07:52:51
مشاهده پست
Avatar
دوستان یکی بگه چرا اینا دوتا بودن اصلا قضیه چی بود من که هیچی نفهمیدم
2019-05-28 07:52:01
مشاهده پست
Avatar
بالاخره وب دی ال اومد
2019-05-28 07:50:52
مشاهده پست