نام : Lucy O'Connell

آرشیو کلی فیلم های این بازیگر
روایتی از زندگی زنی پا به سن گذاشته که با اختلال حافظه دست به گریبان است و خاطرات گذشته خود را مرور می‌کند و......